TENTATIF PERKHEMAHAN (PRINT 09)

21 DISEMBER 2009
900 - 1200 Pendaftaran
Mendirikan pengkalan

1430 - 1630 Raptai Perasmian

2100 - 2200 Taklimat kontinjen
Bersama tokoh

22 DISEMBER 2009
0800 - 1230 Perasmian & Pemasyhuran KRS MUSLEH
Pemeran
Pertunjukan

1430 - 1630 Pertandingan Based (SRI – SMI)
Ziarah

2100 - 2300 Pertandingan Nasyid

23 DISEMBER 2009
0800 - 1230 Obsrace
Pameran
Pertunjukkan

1430 - 1630 Pertandingan Kem kraf
Ziarah

2100 - 2300 Malam kebudayaan

24 DISEMBER 2009
0500 - 0700 Qiam perdana

0800 - 1230 Khidmas
Majlis Penutup
Penyampaian hadiah
Bersurai

Comments