OBSRACE ( SRI - SMI ).

Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:-
1-Setiap kumpulan akan mengikut ZON @ Wilayah perkhemahan ( SRI-SMI )Banin dan Banat yang ditetapkan oleh pihak urusetia.( Bukan @ Tidak mewakili setiap 35 sekolah MUSLEH ) hanya mengikut bilangan ZON sahaja.
2-Setiap kumpulan ZON akan diwakili 5 - 7 orang sahaja, dari sekolah yang berbeza ( mengikut kategori SRI - SMI ) tujuan menjalinkan ukhuwah di kalangan peserta.
3-Masa OBSRACE, maksima 2 jam sahaja, pertandingan berjalan serentak.
4-Penanda Chekpoint yang dikutip mesti ikut urutan yang betul.
5-Menyelesaikan semua tugasan disetiap c/point. Pada (c/point 4) pas penamat pertandingan perlu dibawa kegarisan penamat.
6-Markah diberi berdasarkan masa terpantas tiba di penamat. Peserta terawal yang tiba di garisan penamat beserta pas penamat,dikira sebagai pemenang pertandingan ( mengikut kategori masing-masing).
7-Bilangan penjaga untuk setiap c/point 2 orang ( Banin dan Banat ). Tiada had masa untuk setiap c/point.

KATEGORI SKOR :
Markah 1 dan 2 :( Lemah )
Markah 3 dan 4 : ( Sederhana )Markah 5 dan 6 : ( Baik )
Markah 7 dan 8 : ( Sangat Baik )Markah 9 dan 10 : ( Cemerlang )

JUMLAH HAKIM
8 orang a)- Iaitu: 2 hakim kategori Banin dan 2 hakim kategori Banat ( SRI )
b)- Iaitu: 2 hakim kategori Banin dan 2 hakim kategori Banat ( SMI )

Comments