PERTANDINGAN NASYID PRINT' 09

1. PENDAHULUAN

Syarat-syarat dan peraturan Nasyid PRINT' 09 diwujudkan sebagai garis panduan dalam membuat pemilihan peserta, menjalankan pertandingan nasyid dan menentukan pemenang melalui proses pengadilan yang tersusun dan adil.

2. OBJEKTIF:

2.1. Pupuk cinta terhadap budaya dan kesenian dalam Islam.
2.2. Beri kesedaran bahawa alunan nasyid dapat memberi kesan mendalam dan sekaligus menjadi cara berdakwah.
2.3. Cungkil bakat baru dalam dunia hiburan Islam.
2.4. Mengalakkan hiburan yang sihat dan kreatif dalam Islam.

3. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN:

a. Sebuah lagu bertemakan : ( PERJUANGAN ) akan diperdengarkan oleh peserta setiap sekolah ( SMI ) yang berbeza.
b.Setiap peserta hendaklah berkumpulan tidak kurang dari 5 orang dan tidak melebihi dari 10 orang ahli. Penyertaan tidak bercampur diantaralelaki dan perempuan..
c. Penyertaan hanya terbuka kepada ( SEKOLAH MENENGAH ) sahaja.
d. Segala perbelanjaan kumpulan yang meliputi kos perjalanan, makan, minum, latihan, susunan muzik (music arrangement) pakaian dan sebagainya adalah tanggungjawab kumpulan masing-masing.
e. Rakaman Suara Nasyid iringan muzik hendaklah diberikan kepada pihakpenganjur di dalam format audio di dalam cakera padat (CD) semasapendaftaran dibuat.
f. Pakaian peserta hendaklah sopan dan menutup aurat sesuai dengannilai-nilai Islam.

4. LAGU DAN LIRIK :

a. Peserta mestilah menggunakan lagu dan lirik ciptaan sendiri dan tidak boleh mengubah lirik asal sekiranya membuat persembahan menggunakan laguyang telah dirakamkan oleh pihak sekolah masing-masing sebelum ini.
b. Setiap lagu yang dipersembahkan hendaklah tidak melebihi masa 5 minit.
c. Lirik boleh disampaikan dalam bahasa Melayu sahaja.

5. MUZIK IRINGAN

a. Peserta boleh menggunakan rakaman iringan muzik (Minus One) yang tidak ada suara latar (Back up Vocal) di dalam rakaman muzik tersebut.Rakaman iringan muzik tersebut hendaklah diberikan kepada pihakpenganjur di dalam format audio di dalam cakera padat (CD) semasapendaftaran dibuat.
b. Permainan alat muzik yang dibenarkan oleh Islam.
c. Pertandingan ini juga membenarkan muzik iringan perkusi secara langsung (live) dan semua jenis alatan muzik perlu dibawa sendiri danhendaklah melampirkan senarai peralatan yang akan digunakan semasa pendaftaran dibuat..

6. PENGHAKIMAN

a. Penghakiman akan diadili oleh sebuah panel hakim yang akan dilantikoleh pihak penganjur untuk dua kategori Banin dan Banat ( SMI ) dankeputusan adalah muktamad. Penghakiman berdasarkan pada aspek-aspekberikut :-

7. KATEGORI MARKAH :-
Markah 1 dan 2 ( Lemah )
Markah 3 dan 4 ( Sederhana )
Markah 5 dan 6 ( Baik )
Markah 7 dan 8 ( Sangat Baik)
Markah 9 dan 10 ( Cemerlang )

6.1- PENILAIAN SUARA UTAMA :

a).Suara Latar :
Kriterianya spt :-
-Keseragaman suara latar.
-Kemerduan (Golden Voice)
-Nada suara (Pitching)

b).Kreativiti :
Kriterianya spt :-
-Nada suara (Pitching).
-Bentuk Suara (Tone).
-Getaran Suara (Vibration)
-Teknik pengeluaran suara.
-Penghayatan (feel) vokal utama.

6.2- KREATIVITI PERSEMBAHAN :

a).Kombinasi berkumpulan
b).Gaya yang menarik dan kreatif.
c).Menguasai dan tarikan kepada penonton.
d).Pemilihan lirik dan lagu yang bersesuaian.
e).Pakaian yang bersesuaian dengan persembahan.

7. LAIN-LAIN KETERANGAN

a). Semua syarat-syarat dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak penganjur adalah wajib dipatuhi oleh setiap peserta.
b). Pihak ( SMI ) yang menyertai hendaklah membuat penghantaran salinan nama dan kad pengenalan peserta yang betul dan tepat kepada Urusetia Induk PRINT' 09 seberapa segera dan selewat-lewatnya sebelum19 hb Disember 2009.
c). Syarat-syarat dan peraturan ini adalah tertakluk kepada pindaan yang akan dibuat dari masa ke semasa berdasarkan kepada keperluan demi mempertingkatkan mutu penganjuran dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Comments