Posts

Showing posts from 2013

PERTANDINGAN BASED SMI KRS MUSLEH PERNAS' 13

PEKHEMAHAN NASIONAL (PERNAS 2013) KADET REMAJA SEKOLAH MUSLEH (KRS MUSLEH)

PERKHEMAHAN NASIONAL (PERNAS) KRS MUSLEH 2013
KEDA RESORT AND HOLIDAYS, KG. BENDANG MAN, SIK, KEDAH 21 – 24 DISEMBER 2013
SYARAT PERTANDINGAN Basic Self Defend (BaSeD) (MENENGAH)
1.PENYERTAAN
1.1.Terbuka kepada pasukan-pasukan pakaian seragam KRSM di sekolah-sekolah menengah IKRAM-MUSLEH 1.2.Hanya DUA pasukan sahaja  iaitu satu pasukan syabab dan satu pasukan fatayat  mewakili sesebuah sekolah.

PERTANDINGAN BASED SRI KRS MUSLEH PERNAS' 13

PERKHEMAHAN NASIONAL (PERNAS) KRS MUSLEH 2013
KEDA RESORT AND HOLIDAYS, KG. BENDANG MAN, SIK, KEDAH
21 – 24 DISEMBER 2013

SYARAT PERTANDINGAN Basic Self Defend (BaSeD)
(RENDAH)

1.PENYERTAAN

1.1.Terbuka kepada pasukan-pasukan pakaian seragam TKRSM di sekolah-sekolah rendah IKRAM-MUSLEH
1.2.Hanya DUA pasukan sahaja  iaitu satu pasukan syabab dan satu pasukan fatayat  mewakili sesebuah sekolah.

2.PENDAFTARAN

2.1.Jumlah anggota bagi sesebuah pasukan yang didaftarkan hendaklah 12 orang termasuk seorang ketua pasukan dan dua orang anggota simpanan
2.2.Setiap Pasukan yang didaftarkan  mestilah terdiri daripada jantina yang sama sahaja, anggota dalam Platun yang bercampur syabab dan fatayat tidak dibenarkan.
2.3.Setiap pasukan diwajibkan mengisi borang Pendaftaran dan disahkan oleh Pengetua atau wakilnya.

3.BILANGAN PESERTA
3.1.Satu pasukan  terdiri daripada 12 orang peserta termasuk Ketua pasukan
3.2.Setiap pasukan boleh menghantar dua orang peserta simpanan

KAWAD KAKI SRI TKRS MUSLEH PERNAS' 13

SYARAT-SYARAT  PERTANDINGAN KAWAD (SEKOLAH RENDAH)
1.0PENYERTAAN 1.1Penyertaan adalah terbuka kepada pasukan-pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah Musleh (Rendah) yang menyertai Perkhemahan Nasional KRS MUSLEH 2013. 1.2Hanya dua pasukan sahaja dibenarkan mewakili sesebuah sekolah iaitu: 1.2.1Kategori Syabab 1.2.2Kategori Fatayat 1.3Semua kontinjen  sekolah boleh menghantar 2 pasukan sahaja (satu pasukan Syabab dan satu pasukan Fatayat). 1.4Semua anggota pasukan yang bertanding hendaklah terdiri daripada peserta Perkhemahan Nasional KRS Musleh 2013.

KAWAD KAKI SMI KRS MUSLEH PERNAS' 13

SYARAT-SYARAT  PERTANDINGAN KAWAD
(SEKOLAH MENENGAH)

1.0PENYERTAAN
1.1Penyertaan adalah terbuka kepada pasukan-pasukan Kadet Remaja Sekolah Musleh yang menyertai Perkhemahan Nasional KRS MUSLEH 2013.
1.2Hanya dua pasukan sahaja dibenarkan mewakili sesebuah sekolah iaitu:
1.2.1Kategori Syabab
1.2.2Kategori Fatayat
1.3Semua kontinjen  sekolah boleh menghantar 2 pasukan sahaja (satu pasukan Syabab dan satu pasukan Fatayat).
1.4Semua anggota pasukan yang bertanding hendaklah terdiri daripada peserta Perkhemahan Nasional KRS Musleh 2013.

KERTAS KERJA PERNAS '13

PERKHEMAHAN NASIONAL KRS MUSLEH (PERNAS) 2013
Anjuran Bersama: MGBSIM & MUSLEH Berhad (MUSLEH)
1.0. PENDAHULUAN

Pembinaan pelajar sentiasa diarahkan kepada peribadi yang sempurna (insan kamil) yang mencakupi sihat secara jasmani, baik ruhaniyahnya dan cerdas akal fikirannya. Salah satu daripada langkah pembinaan untuk mencapai peribadi insan kamil tersebut, ialah melalui wadah Kadet Remaja Sekolah MUSLEH sebagai media pembinaan dan pembangunan kepimpinan pelajar.  Kebanyakan aktivitinya dijalankan di peringkat sekolah manakala di peringkat kebangsaan pelajar-pelajar hanya dihimpunkan untuk mengikuti kursus kenaikan pangkat dan kemahiran tertentu sahaja. Ruang lingkup untuk pelajar berinteraksi sesama sahabat adalah terhad.  Atas dasar itu Perkhemahan Nasional ini merupakan sebahagian daripada proses pembinaan pelajar seperti mana yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan Islam.

2.0. OBJEKTIF

2.1. Merapatkan ukhuwwah antara anggota-anggota KRS
2.2. Memberi peluang menambah mata da…