SYARAT PERTANDINGAN PENGUCAPAN AWAM

1. PENYERTAAN
1.1 Pertandingan dijalankan dalam dua kategori iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab
1.2 Seorang peserta lelaki dan seorang peserta perempuan untuk setiap kategori

2. PERATURAN & SYARAT
2.1 Tema: Persaudaraan @ Kemanusiaan
2.2 Masa: Antara 5 – 7 minit
2.3 Kreteria pengadilan:
a Isi
b Dalil
c Kelancaran
d Gaya penyampaian

3. BANTAHAN
3.1 Keputusan jawatankuasa adalah muktamad.

4. PEMBATALAN
4.1 Tidak memenuhi syarat/peraturan pertandingan
4.2 Jika didapati pasukan melakukan sebarang penipuan

5. PERKARA YANG TIDAK DISEBUT
Perkara yang tidak dinyatakan di dalam peraturan atau syarat pertandingan ini boleh diputuskan oleh jawatan kuasa Pengelola dan hakim.

Comments