SYARAT PERTANDINGAN IKHTIAR HIDUP

MASAK NASI DALAM BULUH

1. SYARAT PERTANDINAGAN
1.1 3 orang wakil kumpul
1.2 Bahan masak bawa sendiri,beras,air,dan bahan keperluan lain
1.3 Jangka masa di tetapkan 45 Minit
1.4 Tidak di benarkan mengguna dapur gas,elektrik
1.5 Sukatan beras 400 gram sahaja,

2. PENILAIAN
2.1 Peruntukan masa
2.2 Kreatif
2.3 Masak

3. BANTAHAN
3.1 Keputusan jawatankuasa adalah muktamad.

4. PEMBATALAN
4.1 Tidak memenuhi syarat/peraturan pertandingan
4.2 Jika didapati pasukan melakukan sebarang penipuan

5. PERKARA YANG TIDAK DISEBUT
Perkara yang tidak dinyatakan di dalam peraturan atau syarat pertandingan ini boleh diputuskan oleh jawatan kuasa Pengelola dan hakim.

Comments