SYARAT PERTANDINGAN KEBUDAYAAN

LAGU PATRIOTIK DAN LAKONAN

1. SYARAT PERTANDINGAN
1.1 10 orang wakil kumpulan
1.2 Masa hanya 10 minit sahaja/tidak di kira markah jika melebihi masa yang ditetapkan
1.3 Tema berkaitan Kemanusiaan
1.4 Tidak berunsur Parti Politik
1.5 Pakaian yang bersesuaian
1.6 Lagu patriotik hendaklah dirakamkan terlebih dahulu dan dipersembahkan pada malam kebudayaan.

2. PENILAIAN
2.1 Kreatif
2.2 Menepati tema

3. BANTAHAN
3.1 Keputusan jawatankuasa adalah muktamad.

4. PEMBATALAN
4.1 Tidak memenuhi syarat/peraturan pertandingan
4.2 Jika didapati pasukan melakukan sebarang penipuan

5. PERKARA YANG TIDAK DISEBUT
Perkara yang tidak dinyatakan di dalam peraturan atau syarat pertandingan ini boleh diputuskan oleh jawatan kuasa Pengelola dan hakim.

Comments