RUMUSAN ACARA YANG DIPERTANDINGKAN PRINT '17RUMUSAN ACARA YANG DIPERTANDINGKAN PRINT 17
PERKHEMAHAN INTERNASIONAL 2017 ( PRINT 17 )
KADET REMAJA SEKOLAH MUSLEH

 MAKLUMAT PERTANDINGAN MENGIKUT ACARA ( BILANGAN PESERTA )

BIL.
ACARA YANG DIPERTANDINGKAN
BILANGAN PESERTA
CATATAN
1
BASED (SEKOLAH RANGKAIAN MUSLEH)
-          SMI Syabab
-          SMI Fatayat
-          SRI Syabab
-          SRI Fatayat
-11 pesertasetiapkategori
-          10 peserta
-          ( 1 pesertasimpanan )
2
KAWAD
( SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH TERBUKA )
-          SMI Syabab
-          SMI Fatayat
-          SRI Syabab
-          SRI Fatayat16 pesertasetiapkategoriBagisekolah yang mempunyaibilanganahli yang ramaibolehmenghantar 2 pasukan. ( ahlibagisetiappasukanmestilahbukanahli yang sama)
3
ORIENTEERING
( SEKOLAH MENENGAH TERBUKA )
( SMI Syabab& SMI Fatayat )

i-                     Pertandingan Orienteering Bermarkah(KategoriBerkumpulan)

ii-                    Pertandingan Orienteering Integrasi
(Kategori Terbuka Individu&Berkumpulan)


Tingkatan 5 sahaja

-          5 pesertasetiapkategori

 

Tingkatan 1 hingga 4
-          6 orang  Syabab
-          6 orang  FatayatMaksima 2 pasukansyababdan 2 pasukanfatayat. 

Pesertaakandigabungkandariinstitusi yang berbezauntukmembentuksatupasukan. 1 pasukanterdiridaripada 9 ahli.
4
OBSRACE
( SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH TERBUKA )
-          SMI Syabab
-          SMI Fatayat
-          SRI Syabab
-          SRI Fatayat
10 pesertasetiapkategori


Comments