PENYERTAAN

Penyertaan diberi keutamaan kepada pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 sahaja
a. Sekolah Rangkaian MUSLEH : 250 orang
b. Sekolah Rangkaian Pendidikan Islam(RAPI) : 100 orang
c. Wakil KRS N9 : 50 orang

JUMLAH ANGGARAN : 400 orang

a. Seksyen : 13 orang (minimum)
b. 1 platun : 3 seksyen
c. 1 kompeni : 4 platun (maksimum)

Comments