AJK PELAKSANA PRINT'09

JK PELAKSANA PRINT’09

1.1 Pengarah : Abd Rahaim Md Isa

1.2 Timb Pengarah Pentadbiran : Zulkifli Ismail

1.3 Timb Pengarah Teknikal : Shahrinizam Mohd Amin

1.4 Setiausaha & Protokol : Azrul Fazli Abd Azis

1.5 Bendahari : Soleh Senafi

1.6 Ahli JawatanKuasa

URUSETIA (SETIAUSAHA)

PENDAFTARAN

Azrul Fazli b. Abd. Azis

Rosiah bt. Ariff

 1. Menyediakan borang pendaftaran dan senarai nama peserta.
 2. Membuat pembahagian kumpulan

PROTOKOL & TUGAS KHAS

Rofazlin b. Jusoh

 1. Merupakan pakar rujuk kepada semua perkara yang berkaitan dengan adat istiadat dan protokol.
 2. Bertanggung jawab untuk menyusun semua aktiviti yang berkaitan dengan adat istiadat dan protokol.
 3. Menentukan kod etika untuk pegawai dan anggota .
 4. Memantau tingkahlaku pegawai dan anggota.
 5. Membuat catatan berkenaan dengan kesalahan tatatertib anggota dan pegawai (cth pakaian dan pemakaian pangkat).
 6. Menjalankan siasatan dan tindakan yang perlu dijalankan.
 7. Menentukan tahap disiplin anggota berada di tahap yang tinggi

PENGACARA MAJLIS (HEBAHAN)

Fauziah bt. Shafie

 1. Mempengerusikan majlis perasmian,penutup,pentauliahan .
 2. Membuat hebahan tentatif program kepada peserta .
 3. Menyediakan skrip pengacara majlis

BENDAHARI

TAJAAN

Soleh b. Senafi

 1. Mendapatkan tajaan untuk program

GERAI JUALAN

Fauziah bt. Shafie

 1. Menguruskan jualan aksesori dan pakaian berkaitan.
 2. Menguruskan gerai jualan yang boleh mendapatkan keuntungan

JAWATANKUASA PENTADBIRAN

DOKUMENTASI

Rohilawati bt. Noordin

 1. Memastikan peralatan yang diperlukan untuk tujuan dukomentasi.
 2. Membuat rakaman semua aktiviti program.
 3. Merancang pameran photo-photo pasukan / VCD untuk maklumat dan makluman kepada pegawai dan anggota.
 4. Menyimpan semua maklumat secara sistematik

PUBLISITI, CENDERAHATI & HADIAH

Ainon bt. Ismail

 1. Menyediakan cenderahati untuk VIP, perasmi dan peserta .
 2. Menyediakan hadiah untuk pemenang pertandingan.
 3. Menyediakan banner & poster program

SIJIL & BUKU CENDERAHATI

Azrul Fazli b. Abd. Azis

 1. Menguruskan pembelian sijil .
 2. Mengeluarkan sijil untuk peserta .
 3. Membuat buku cenderahati

KEROHANIAN

Budiyanto b. Unggun

 1. Memastikan kurikulum KRS (Bahagian Kerohanian) di jalankan.
 2. Menyusun aktiviti yang berkaitan kerohanian sepanjang program.
 3. Memastikan aktiviti kerohanian yang dirancang berjalan dengan baik

JAWATANKUASA TEKNIKAL

SIARAYA

Harun b. Yaacob

 1. Memastikan semua pegawai dan anggota mendapat maklumat yang terkini berkenaan dengan program yang dijalankan.
 2. Mengusahakan agar maklumat aktiviti program disampaikan kepada orang ramai melalui saluran media massa.
 3. Memastikan maklumat yang disampaikan dan diterima adalah benar dan tepat.
 4. Memastikan p.a sistem untuk semua aktiviti disediakan dan berfungsi dengan baik

MALAM KEBUDAYAAN

Hamizah bt. Othman

 1. Membuat persediaan awal berkaitan malam persembahan kebudayaan.
 2. Menentukan jenis-jenis pertunjukkan semasa kebudayaan.
 3. Mempastikan perjalanan malam kebudayaan berjalan dengan baik

PERTANDINGAN & PERTUNJUKAN

Kamarulkalam b. Zulkifli

 1. Menentukan jenis-jenis pertandingan.
 2. Menentukan syarat-syarat pertandingan.
 3. Menyediakan borang-barang pertandingan.
 4. Mengendalikan pertandingan & pertunjukkan

MAKANAN & MINUMAN

Madihah bt. Uzir

 1. Mengenalpasti dan menilai keperluan bekalan makanan & minuman untuk sesuatu aktiviti yang dijalankan.
 2. Menyediakan semua keperluan bekalan untuk semua aktiviti yang bakal dijalankan

PAMERAN, KESELAMATAN & KESIHATAN

Kamaruzaman b. Che Ya

 1. Merupakan pegawai yang bertanggungjawab ke atas tahap kesihatan .
 2. Membuat borang penilaian tahap kesihatan anggota.
 3. Memastikan tahap kesihatan pegawai dan anggota berada di dalam keadaan yang terbaik.
 4. Memastikan kasawan perkhemahan sentiasa dalam keadaan selamat.
 5. Menyediakan peralatan dan kemudahan perubatan kecemasan yang mencukupi .
 6. Menyediakan bahan-bahan pameran krs pusat.
 7. Mengumpul bahan-bahan pameran daripada sekolah

PERALATAN

Saiful Jamsir b. Mohd Hakim

 1. Mengenalpasti keperluan peralatan-peralatan / logistik sokongan untuk sesuatu aktiviti.
 2. Mengenalpasti peralatan lain yang diperlukan terutamanya peserta luar.
 3. Mengeluar dan menyimpan semula peralatan-peralatan pasukan.
 4. Memastikan semua peralatan berada di dalam keadaan baik dan sedia digunakan.
 5. Membuat pemeriksaan berjadual ke atas semua peralatan yang disimpan.
 6. Membuat catatan ke atas kemasukan dan pengeluaran peralatan untuk aktiviti .
 7. Membuat catatan pengeluaran (pinjaman) peralatan

ZIARAH & KHIDMAS

Shaharuddin b. Abd. Samad

 1. Memberi taklimat kepada ketua kontijen mengenai tatacara ziarah & khidmas.
 2. Memastikan program ziarah & khidmas berjalan lancar mengikut perancangan .
 3. Mengenalpasti tempat bekalan dan membuat tempahan makanan

PENGANGKUTAN

Wardah bt. Saari

 1. Menguruskan tempahan tempat lawatan.
 2. Menguruskan pengangkutan berkaitan dengan program dan aktiviti.
 3. Menguruskan pengangkutan peserta luar

PENEMPATAN

Zaini b. Abd. Rahman

 1. Mengenal pasti lokasi program serta pembahagian pengkalan dan penempatan.
 2. Mengenal pasti keperluan peserta yang berkaitan penempatan.
Mempastikan penempatan peserta dalam keadaan yang terurus

Comments